Szociális Testvérek Társasága

Romániai kerület

group_4

Erdélyben 25 örökfogadalmas testvér és 2 ideiglenes fogadalmas testvér él. Romániában a testvérek jelen vannak Kolozsváron (itt van a kerületi központ is), Csíkszeredában, Gyulafehérváron, Désen, Romanban, Marosvásárhelyen. Részt vesznek a hitoktatásban Csíkszeredában, Temesváron, Romanban, a nevelésben tanárként, iskolaigazgatóként, evangelizációban kurzusok, lelkigyakorlatok szervezésével, idősek látogatásában, kórházi lelkigondozásban. A kultúra evangelizációjában középiskolai, egyetemi tanárként vannak jelen testvérek. A rászorulók segítésében a Hit és Fény mozgalom meghonosítása Erdélyben testvérek munkájához fűződik. A Márton Áron boldoggá avatásához felállított történelmi bizottság munkatársaiként testvérek segítettek a boldoggá avatás dokumentációjának elkészítésében és több, Márton Áronról szóló vagy írásait tartalmazó könyv kiadásában működtek közre.

 

További információ közösségünkről:

Fülöp Magdolna elöljáró testvérnél

Cluj-Napoca 400424
Str. Muncitorilor nr. 28/25
tel.0040-264-546464
e-mail: sss_cluj@yahoo.com

www.communio.hu/szocialistestverek