Szociális Testvérek Társasága

Magyar kerület

A Szociális Testvérek Társaságát Slachta Margit alapította 1923-ban Budapesten. 

Apostoli célját szem előtt tartva törekedett a Társaság megválasztani munkaterületeit az alakulást követően. Az egyházközségi munkák mellett a testvérek részt vettek a szociális munkában megyei, városi és járási szinten, és 1937-ben megalapították a Katolikus Női Szociális Képzőt. Vezetőként dolgoztak a kor jelentős katolikus nőmozgalmaiban. A nők állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére Slachta Margit létrehozott egy politikai pártot, a Keresztény Női Tábort. A Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztésére alapították a Szentlélek Szövetséget. A II. világháború és a zsidóüldözés idején a Társaság kb. ezer üldözött embert mentett meg. Ennek a munkának lett a vértanúja Salkaházi Sára testvér. 1945-48 között Slachta Margit országgyűlési képviselőként próbálta érvényesíteni az evangéliumi elveket a közéletben. 1949-ben politikai okokból el kellett hagynia Magyarországot.

1950 és 1989 között a Társaság tovább működött az illegalitásban Magyarországon is. A szétszóratáskor a magyar kerületben 160 fogadalmas testvér élt. Az illegalitás éveiben hat testvér összesen 11 évet töltött börtönben, és többeknek kellett elviselniük rendőri zaklatásokat és kihallgatásokat. A testvérek csendes jelenlétükkel és tanúságtevő életükkel hirdették Krisztus örömhírét környezetükben. Ebben az időben nagy titoktartás közepette új belépőkkel gyarapodott a közösség, akik közül többeket Sztrilich Ágnes testvér vezetett be a szociális testvéri életbe. A magyar kerület 69 új fogadalmas testvérrel gyarapodott az illegalitás rejtett éveiben. 1950 és 1990 között Rónai Paula, Gerstner Ida Helga, Szőke Pálma és Kálmán Orsolya testvérek voltak a magyar kerület kockázatvállalásra kész, áldozatos elöljárói.

group_4

A rendszerváltozás utáni időszakban, amelyet folyamatos útkeresés jellemez, elkezdődött a Társaság külső és belső újraszerveződése, és új lehetőségek nyíltak az apostoli küldetés valósítására. A testvérek közvetlenül szolgálják az evangelizációt hitoktatással, evangelizációs kurzusok, lelkigyakorlatok tartásával és saját lelkiségi lapjuk, "A Lélek Szava" kiadásával. Részt vesznek a cigánypasztorációban, a hajléktalanok szolgálatában, a karitász munkában plébániai és egyházmegyei szinten egyaránt. Bekapcsolódnak különféle egyházi és lelkiségi mozgalmakba (pl. cserkészmozgalom, életvédelem, nőmozgalom). Dolgoznak testvérek a szociális munka, egészségügy, a kultúra, médiumok, a nevelés és a közélet területén is. Mivel az alapító Slachta Margit "hivatásos és képzett munkásokat" akart adni nem csak a társadalomnak, hanem az egyháznak is, ezért több testvér szolgálja az egyház életének újjászerveződését.

A társadalom mai kihívásai közepette a szociális testvérek küldetésének fő iránya a közszellemformálás és krisztusi közösségek építése. Sokféle apostoli szolgálattal próbálják ezt valósítani. Gyorsan változó világunkban legfőképpen a közösségi lelkiség megélése és terjesztése által akarnak tanúságot tenni Isten szeretetéről. Isten és ember iránti szenvedélyes szeretettel kívánják vállalni az evangelizációt, a szolidaritást és a kovász jelenlétet a társadalomban. Az alapítókhoz hasonlóan a mai szociális testvérek is rugalmasságra, a Szentlélek iránti nyitottságra és az idők jelei iránti érzékenységre törekednek.

Magyarországon a Társaság létszáma ma 82 örökfogadalmas testvér, 8 ideiglenes fogadalmas testvér, 4 jelölt. 41 kültag kapcsolódik ígérettel a Társasághoz. group_4

Jelenlegi általános elöljáró Berkecz Franciska testvér, magyarországi kerületi elöljáró Sztrilich Ágnes testvér.

 

További információ közösségünkről:

www.communio.hu/szocialistestverek

Sztrilich Ágnes elöljáró testvérnél

1029. Budapest, Báthori L. u. 6.

sss.ker@hcbc.hu

Tel.: 1-376-8390

Fülöp Magdolna elöljáró testvérnél

Cluj-Napoca 400424
Str. Muncitorilor nr. 28/25
tel.0040-264-546464
e-mail: sss_cluj@yahoo.com


Angol nyelven:

www.sistersofsocialservicebuffalo.org

www.sistersofsocialservice.com

www.sistersofsocialservice.ca