Szociális Testvérek Társasága

Cél és karizma

A Szociális Testvérek Társasága azért alakult, hogy Istent dicsőítse, és részt vegyen Krisztus megváltó tevékenységében. Hivatásunk, hogy tanúságot tegyünk Isten Szeretetéről, a Szentlélek Úristen csodálatos működéséről, és életünkkel tükrözzük emberszerető Istenünk jóságát és szépségét.

Részt veszünk az egyház szociális küldetésében, amely arra irányul, hogy megvalósuljon Isten szeretet-terve az emberiség életében. A tisztaság, szegénység, engedelmesség és a karizmához való hűség fogadalmával kötelezzük el magunkat az Istennek szentelt szociális testvéri életre.

group_3

 

Lelkiség

A Szentlélekkel való bensőséges kapcsolatunk szociális testvéri életünk legnagyobb kincse. Nyitottan, tanulékonyan figyelünk a Szentlélek működésére környezetünkben. A Lélek erejével akarunk a szeretet, az igazságosság, a béke eszközei, a remény hordozói, a szegények és az elnyomottak szolgálói lenni.

A benedeki lelkiség erősíti bennünk az ima, a szeretet és a béke szellemét, kialakítja az életigenlő, pozitív hozzáállást. Szükségünk van az állandó szívbeli megtérésére ahhoz, hogy elősegítsük az egész közösségben a kiengesztelődés és a dialógus szellemét.

Krisztus arcát szemléljük fogadalmas testvéreinkben és azoknak az arcán, akiket szolgálunk.
 

Közösségi élet

A harmadik évezred kezdetén az egyház és a világ ínsége arra szólít bennünket, hogy hiteles közösségi életünkkel tanúságot tegyünk Isten szeretetéről.

Arra hívattunk, hogy mélyítsük el és árasszuk a közösségi lelkiséget a Társaságon belül és a társadalom felé. Elkötelezzük magunkat arra, hogy tanúságot teszünk a közösségi érzületről az emberek, népek, nemzetiségek, kultúrák, rítusok és vallások vonatkozásában.

A közösség tagjai kétféle életstílusban élhetik meg szociális testvéri hivatásukat. A belső testvérek egyszerű, családias testvérotthonokban élnek, a külső testvérek pedig egyedül élnek és megmaradnak világi környezetükben.

 

margit

Slachta Margit testvér, az alapító

Küldetés

Isten szeretetéről akarunk tanúskodni az élet centrumában az emberek között. Szent Benedeknek, Európa védőszentjének lelkiségével munkálkodunk a kor igényeinek megfelelő eszközökkel szociális, közgazdasági, egészségügyi, kulturális, mozgalmi és közéleti területeken.

A társadalom ínségeire sokféle szolgálatunkkal válaszolunk, amelyekkel Isten országát építjük a lelkekben és a társadalomban, és előmozdítjuk a gyermekek, nők és családok jólétét.

Nincsenek saját intézményeink, ezért ott próbáljuk szolgálni a közjót, ahol erre nagyobb szükség van.

Lelkiségünkből fakadó küldetésünk megkívánja, hogy az idők jeleit az egyház szociális tanításának fényében értelmezzük.

 

Nemzetköziség és föderáció

A Szociális Testvérek Társasága nemzetközi közösség. 1923-ban alakult Budapesten Slachta Margit vezetésével, és ugyanebben az évben fejlődésnek indult Romániában, Kanadában és az Egyesült Államokban Buffaloban is. 1926-ban Kaliforniában, 1927-ben Szlovákiában telepedtek le a szociális testvérek. 1946-ban elindult a kínai alapítás, amely azonban a kommunizmus térhódításával megszűnt. 1951-ben Kubában is gyökeret eresztett a szociális testvéri karizma.

1953-ban a Kaliforniában élő szociális testvérek önálló intézménnyé váltak, majd 1955-ben a Kanadában élő testvérek is.

Az eredeti Szociális Testvérek Társasága közösségből így három önálló ág fejlődött ki, melyek föderációban kapcsolódnak egymáshoz 1972 óta.

group_4

A kaliforniai ág pápai jogú apostoli élet társasága. Tagjai az USA-ban, Mexikóban, Taiwanon és a Fülöp-szigeteken működnek.

A kanadai ág központja Torontóban van. Tagjai Kanada keleti és nyugati részén tevékenykednek.

A mi águnk, amelynek központja 1998-tól ismét Budapesten van, pápai jogú apostoli élet társasága, amelynek tagjai Magyarországon Romániában, Szlovákiában, Kubában és az USA-ban élnek.

Nemzetköziségünk ajándék, amelyet a kerületek között és a föderáción belül az "ajándékok cseréje" által erősítünk. Ez erősíti a szolidaritás megélését egymással.

 

 

További információ közösségünkről:

Szociális testvérek Társasága Generalátusa - Nemzetközi Központ

Berkecz Franciska általános elöljáró testvérnél

1029. Budapest,

Báthori L. u. 10.

sss.gen@hcbc.hu

www.sssinternational.org

 

Magyar kerület
Sztrilich Ágnes elöljáró testvérnél

1029. Budapest, Báthori L. u. 6.

sss.ker@hcbc.hu

Tel.: 1-376-8390

www.communio.hu/szocialistestverek

Romániai kerület
Fülöp Magdolna elöljáró testvérnél

Cluj-Napoca 400424
Str. Muncitorilor nr. 28/25
tel.0040-264-546464
e-mail: sss_cluj@yahoo.com

 

Szlovák kerület

Martina Ľudmila Magulová elöljáró testvérnél
Masaryková 19
Košice 04001
tel., fax 055 - 6223828
e-mail: socialne@zoznam.sk

www.socialnesestry.sk

 

Kubai kerület

Santa Rita 160. Santiago de Cuba. Cuba
Telf: (011-53- 22) 625250
E-mail: arzstgo@cocc.co.cu

 

Amerikai kerület
Joó Teresina elöljáró testvérnél

296 Summit Ave.

Buffalo, NY 14214

Tel. 716-834-0197

www.sistersofsocialservicebuffalo.org

 


Angol nyelven::

www.sistersofsocialservicebuffalo.org

www.sistersofsocialservice.com

www.sistersofsocialservice.ca