Alleluia! Ecce ego, mitte me!


článok z časopisu 1942

"aj dnes je tu frontové pole, vnútorné, duchovné frontové pole, na ktorom nekompromisne, prudko prebieha boj za duše, za princípy, za spravodlivosť; našimi zbraňami sú viera a naše presvedčenie.... S nimi chceme zvíťaziť tu na vnútornom fronte, zvíťaziť takým spôsobom, aby sme vydobili nielen víťazstvo ale aj mier!"

článok z časopisu 1943

"Okolo seba vidíme svet, ktorý je v troskách....nie bomby ničia, ale duch, ktorý to spôsobuje: t.j. nenávisť....Nenávisť vedie k smútku, bolesti - láska zotiera slzy, utešuje....my chceme lásku. A chceme budovať spravodlivosťou. Pozrime sa na vplyv nespravodlivosti v živote sveta: Ničí hranice, plieni svoj ľud, stavia hranice, závory... Spravodlivosť? Uznáva právo iných krajín na život. Rúca závory, ktoré vzdiaľujú....Nespravodlivosť v živote národa stavia oproti sebe národnosti, spravodlivosť ich stavia vedľa seba.....Nespravodlivosť otupuje toho, kto vlastní moc, vedie ho k tyranii, avšak spravodlivosť vedie k obrane práva, k ochrane slabých. Nespravodlivosť v sociálnom živote vzdiaľuje spoločenské triedy, vytvára medzi nimi múry, ktoré rozdeľujú, stavia profit nadovšetko a z tohto falošného princípu - vyplývajú metódy vykorisťovania a okrádania."

Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
sss.gen@hcbc.hu
www.sssinternational.org