Alleluia! Ecce ego, mitte me!


31.5.1930
Môj drahý Ježišu! Ako veľmi sa zmenil môj život kvôli tvojej vôli. Mohla by som takto žiť, mohla by som sa priblížiť k tebe, keby si to nebol chcel? Keby si nebol zasahoval do všetkého, do môjho života? Ježišu, prijmi ma úplne pre tvoju dobrotu! Prijmi moje úbohé ja. Ja sa budem snažiť byť dobrá, byť hodná tvojej láskavosti. Celou svojou vôľou, celým svojim rozhodnutím hľadám tvoju vôľu a chcem to aj urobiť... Teraz žiadaš odo mňa sľuby? Dávam ti ich, Pane Ježišu, s celou dušou. Keď mi dáš kríž, chcem ho s radosťou znášať.
Všetko pre teba, tebe, kvôli tebe!...Tvoja láska nech horí vo mne! Tvoja láska, Kriste, nech ma pohýňa, pobáda, posiela, žiari vo mne až do smrti, navždy, naveky. Amen. Aleluja!

....

Kriste, som navždy tvoja. Celý môj život, celá moja duša, srdce i vôľa sú tvojimi.
Tvoj tajomný bozk je horiacou pečaťou na mojom srdci. Áno, vybral si ma, volal si ma, viedol si ma, objal si ma, aj pobozkal večne plamenným bozkom. Si ako pečať na mojom srdci, v hĺbke ktorého horí moja láska voči tebe.
Môj Kriste, sľubujem, že počas celého svojho života budem verne strážiť, aby sa tejto pečate nikto nedotkol, ani ja sama nie. Tak mi Kriste pomáhaj, aby som tento sľub dodržala. Amen.

31.8. 1931
"Horiacim lampášom" je táto láska, ktorá horí v mojom srdci pre teba. Ako treba strážiť túto lásku! Koľko treba bojovať o to, aby čisto, neustále horela. Čo je to, čo najviac zhasína tento lampáš? Je to tiež láska: láska voči sebe a voči druhým. Áno, keď je moja láska voči iným veľká a žiarlivá, tak moja láska voči tebe je malá a blikajúca. Áno, keď som zaujatá sama sebou, keď som plná smútku, biedy a trápenia, a neustále o tom hovorím (aj týmto chcem upútať na seba pozornosť), vtedy láska voči tebe len tak bliká, ledva horí. Horiaca láska je horiaci lampáš, lebo len horiaca láska je schopná osvetliť tmavú cestu, teplo horiacej lásky je schopné urobiť prijateľným jeho chlad, horiaca láska je schopná prenikať jeho tvrdosť.

Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
sss.gen@hcbc.hu
www.sssinternational.org