Alleluia! Ecce ego, mitte me!


sa narodila 11. mája 1899 v Košiciach. Bola členkou Spoločnosti sociálnych sestier.

Vďaka jej krásnemu o oduševnenému zasvätenému životu sa radikálne odovzdala Bohu a obetovala svoj život za sestry a prenasledovaných počas II. svetovej vojny.

Zomrela 27. decembra 1944 v Budapešti mučeníckou smrťou zastrelením.

Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
sss.gen@hcbc.hu
www.sssinternational.org