Sestra Sára Salkaházi

sa narodila 11. mája 1899 v Košiciach. Bola členkou Spoločnosti sociálnych sestier.

Vďaka jej krásnemu o oduševnenému zasvätenému životu sa radikálne odovzdala Bohu a obetovala svoj život za sestry a prenasledovaných počas II. svetovej vojny.

Zomrela 27. decembra 1944 v Budapešti mučeníckou smrťou zastrelením.