Alleluia! Ecce ego, mitte me!


Cél és karizma

A Szociális Testvérek Társasága azért alakult, hogy Istent dicsőítse, és részt vegyen Krisztus megváltó tevékenységében. Hivatásunk, hogy tanúságot tegyünk Isten Szeretetéről, a Szentlélek Úristen csodálatos működéséről, és életünkkel tükrözzük emberszerető Istenünk jóságát és szépségét.
Részt veszünk az egyház szociális küldetésében, amely arra irányul, hogy megvalósuljon Isten szeretet-terve az emberiség életében. A tisztaság, szegénység, engedelmesség és a karizmához való hűség fogadalmával kötelezzük el magunkat az Istennek szentelt szociális testvéri életre.

Lelkiség

A Társaság lelkiségének meghatározó vonása a Szentléleknek szenteltség, a benne való élet, és az Ő szeretetéből forrásozó szociális küldetés minden idők társadalmához. Ehhez az élethez ad alapot közösségünk benedeki lelkisége, és ennek eszköze modern életformánk. Hivatásunk arra szólít, hogy a Szentlélekkel töltekezve, az ősi szerzetesi fogadalmakkal elköteleződve adjuk át magunkat egészen az Úrnak, életünk az Ő dicsőítése legyen. Radikális evangéliumi életet élve, a kornak megfelelő eszközökkel építsük Isten Országát, éljük, és hirdessük a Pünkösd valóságát a mindenkori mában élve, ott, ahová Isten küld és hív. Vegyünk részt az egyház szociális küldetésében, a szeretet, az igazságosság, a béke és az irgalom eszközei, a remény hordozói, a szegények és a kiszolgáltatottak szolgálói legyünk.

Közösségi élet

Közösségünk, a Szociális Testvérek Társasága modern, katolikus, magyar alapítású szerzetesközösség, egyházjog szerint pápai jogú apostoli élet társasága.
Hivatása, hogy tanúságot tegyen Isten megszentelő szeretetéről, különösen az egyház szociális küldetésében való részvétel által. Karizmáját, célját, Isten iránti elkötelezettségét hagyománya alapján vagy közösségben élő belső testvéri, vagy világi környezetben maradó külső testvéri életstílusban fejezi ki. A Társaság minden tagjának jogi helyzete egyenlő. (Vö. Szabályzat)

A közösség tagjai kétféle életstílusban élhetik meg szociális testvéri hivatásukat. A közösségben élő, ún. belső testvérek 3-10 fős közösségekben élnek, lakásokban, családi házakban. A külső testvérek világi környezetükben maradva élik a közösség karizmáját.

a001

Küldetés

Isten szeretetéről akarunk tanúskodni az élet centrumában az emberek között. Szent Benedeknek, Európa védőszentjének lelkiségével munkálkodunk a kor igényeinek megfelelő eszközökkel szociális, közgazdasági, egészségügyi, kulturális, mozgalmi és közéleti területeken.
A társadalom ínségeire sokféle szolgálatunkkal válaszolunk, amelyekkel Isten országát építjük a lelkekben és a társadalomban, és előmozdítjuk a gyermekek, nők és családok jólétét.
Nincsenek saját intézményeink, ezért ott próbáljuk szolgálni a közjót, ahol erre nagyobb szükség van.
Lelkiségünkből fakadó küldetésünk megkívánja, hogy az idők jeleit az egyház szociális tanításának fényében értelmezzük.

IMG 1439a

Nemzetköziség és föderáció

A Szociális Testvérek Társasága nemzetközi közösség. 1923-ban alakult Budapesten Slachta Margit vezetésével, és ugyanebben az évben fejlődésnek indult Romániában, Kanadában és az Egyesült Államokban Buffaloban is. 1926-ban Kaliforniában, 1927-ben Szlovákiában telepedtek le a szociális testvérek. 1946-ban elindult a kínai alapítás, amely azonban a kommunizmus térhódításával megszűnt. 1951-ben Kubában is gyökeret eresztett a szociális testvéri karizma.
1953-ban a Kaliforniában élő szociális testvérek önálló intézménnyé váltak, majd 1955-ben a Kanadában élő testvérek is.
Az eredeti Szociális Testvérek Társasága közösségből így három önálló ág fejlődött ki, melyek föderációban kapcsolódnak egymáshoz 1972 óta.
A kaliforniai ág pápai jogú apostoli élet társasága. Tagjai az USA-ban, Mexikóban, Taiwanon és a Fülöp-szigeteken működnek.
A kanadai ág központja Torontóban van. Tagjai Kanada keleti és nyugati részén tevékenykednek.

A mi águnk, amelynek központja 1998-tól ismét Budapesten van, pápai jogú apostoli élet társasága, amelynek tagjai Magyarországon Romániában, Szlovákiában, Kubában és az USA-ban élnek.

Nemzetköziségünk ajándék, amelyet a kerületek között és a föderáción belül az "ajándékok cseréje" által erősítünk. Ez erősíti a szolidaritás megélését egymással.

További információ közösségünkről:

Szociális testvérek Társasága Generalátusa - Nemzetközi Központ
1029. Budapest, Báthori L. u. 10.
Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;www.sssinternational.org

Szociális Testvérek Társasága (Magyar kerület)
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III/6.
Telefon: +36-30-5137024
http://www.szocialistestverek.hu/

Romániai kerület
Farmati Anna elöljáró testvérnél

Cluj-Napoca 400424
Str. Muncitorilor nr. 28/25
tel.0040-264-546464
e-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

DSC 0024a

 

Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
sss.gen@hcbc.hu
www.sssinternational.org