Alleluia! Ecce ego, mitte me!


A boldoggá avatásra 2006. szeptember 17-én a budapesti Szent István Bazilika előtti téren került sor.

  • Bővebben a boldoggáavatásról

     -    Dokumentumok, a liturgia szövegei, homíliák
  • A boldoggáavatás után

     -    Hírek, események, kiadványok

  • Sára testvér közbenjárását kérő imádság

    Mindenható Isten, gondviselő Atyám,
    aki végtelen szeretetedből megteremtettél
    és jóságos irgalmadból
    gyermekeddé fogadtál,
    Uram, Jézus Krisztus, aki szent véreddel
    megváltottál, és követésedre hívtál,
    Ó Szentlélek Úristen, aki a kegyelmek
    bőségét zuhogtatod rám,
    Dicsőség Neked mindörökké!
    Ó legteljesebb Szentháromság,
    aki elfogadtad Boldog Salkaházi Sára
    szűz és vértanú életfelajánlását
    testvéreiért, közbenjárására add meg
    nekem azt a kegyelmet, hogy................,
    és segíts, hogy Sára testvérrel együtt
    szívből kérjem: „Szeretetet gyújts bennem
    – szeretet Istene! Jöjj, Krisztusom, vedd birtokba szívemet mindenestül, és szeress, szeress, szeress bennem!” Amen.

Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
sss.gen@hcbc.hu
www.sssinternational.org