Alleluia! Ecce ego, mitte me!


A boldoggá avatásra 2006. szeptember 17-én a budapesti Szent István Bazilika előtti téren került sor.

 • Bővebben a boldoggáavatásról

   -    Dokumentumok, a liturgia szövegei, homíliák
 • A boldoggáavatás után

   -    Hírek, események, kiadványok

 • Sára testvér közbenjárását kérő imádság

  Mindenható Isten, gondviselő Atyám,
  aki végtelen szeretetedből megteremtettél
  és jóságos irgalmadból
  gyermekeddé fogadtál,
  Uram, Jézus Krisztus, aki szent véreddel
  megváltottál, és követésedre hívtál,
  Ó Szentlélek Úristen, aki a kegyelmek
  bőségét zuhogtatod rám,
  Dicsőség Neked mindörökké!
  Ó legteljesebb Szentháromság,
  aki elfogadtad Boldog Salkaházi Sára
  szűz és vértanú életfelajánlását
  testvéreiért, közbenjárására add meg
  nekem azt a kegyelmet, hogy................,
  és segíts, hogy Sára testvérrel együtt
  szívből kérjem: „Szeretetet gyújts bennem
  – szeretet Istene! Jöjj, Krisztusom, vedd birtokba szívemet mindenestül, és szeress, szeress, szeress bennem!” Amen.

Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
sss.gen@hcbc.hu
www.sssinternational.org