Alleluia! Ecce ego, mitte me!


 szociális testér, vértanú - a BOLDOGOK között

Salkaházi Sára testvér azok közé tartozik, akikről Jézus azt mondja:
"Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért!"

Salkaházi Sára valóban testvérünk, kortársunk és sorstársunk, aki arra hív bennünket, hogy győzzük le a korszellemet, hiszen élni csak másokért érdemes.Testvérünk, aki ember tudott maradni az embertelenségben, mert szenvedélyes szeretettel fordult Isten és az ember felé. Testvérünk, aki ember tudott maradni az embertelenségben, mert ki tudta mondani Istennek és embernek: az életemet adom érted! Testvérünk, Salkaházi Sára, vértanú és nem pusztán a sors áldozata,
mert szeretetből, tudatosan vállalta másokért és másokkal az előre látható halált. Vértanúsága elkötelezett életének beteljesedése.

Szociális testvéri életének mottója: Alleluja! Itt vagyok, engem küldj!

Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
sss.gen@hcbc.hu
www.sssinternational.org