Alleluia! Ecce ego, mitte me!


 

"Ma itt is front van, belső szellemi front, melyen éppoly hevesen, éppoly kíméletlenül folyik a harc a lelkekért, az elvekért, az igazságért, s nekünk hitünk, meggyőződésünk a fegyverünk… Ezekkel akarunk győzni itt a belső fronton, győzni úgy, hogy nemcsak diadalt, hanem békét is arassunk!"

 

(1940)

 

"Körülöttünk egy düledező világot látunk romokban heverni… nem a bomba rombol, pusztít, hanem az ezeket irányító lelkület: a gyűlölet! .... A gyűlölet gyászba, fájdalomba dönt, - a szeretet könnyet töröl, megvigasztal… mi szeretetet akarunk. És igazsággal akarunk építeni.

 

Nézzük az igazságtalanság roppant hatását a világ életében: Határokat töröl el, tűzzel-vassal pusztít, kiírtja népeit, határokat von, sorompókat állít! …

 

Az igazság? Elismeri más országok jogát az élethez! Ledönti az elválasztó sorompókat. … Az igazságtalanság a nemzet életében a nemzetiségeket egymással szembe állítja, az igazság egymás mellé igazítja őket. … Az igazságtalanság a hatalom birtokosát elszédíti, zsarnokságra ragadtatja, az igazság a jog őrévé, a gyengék védőjévé kovácsolja. Az igazságtalanság a szociális életben a társadalmi osztályokat elkülöníti, elválasztó falakat húz közéjük. A profit mindenekelőtt hamis elve alapján a kizsákmányolás, rablógazdálkodás módszereit követi"

 

(Dolgozó Nő c. lap, 1943. december)

Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
sss.gen@hcbc.hu
www.sssinternational.org